Deze cursus gaat over het syndroom van Asperger en over ontwikkelingsstoornissen behorende bij het autisme-spectrum. De cursus is bedoeld voor mensen die zelf één van deze diagnoses hebben en voor hun naasten.
Iemand met autisme heeft vaak het gevoel dat hij of zij niet begrepen wordt door de omgeving. Deze persoon is vaak gevoelig en wil weten wat er gaat komen, het moet voorspelbaar zijn.

Autisme Spectrum Stoornis omvat verschillende aandoeningen. In het algemeen wordt het syndroom van Asperger als één daarvan beschouwd. Maar er zijn ook mensen die het beschouwen als een aparte aandoening die losstaat van autisme.

Wij hebben er in deze cursus voor gekozen om Asperger en (andere vormen van) autisme als één onderwerp te behandelen, aangezien deze aandoeningen veel overeenkomsten vertonen in hoe ze zich uiten en in wat kan helpen om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Be the first to review “Autisme en het syndroom van Asperger”